De Stichting

De Stichting Magyar Nóta

De Stichting is in oktober 2013 opgericht in Nederland als een Culturele ANBI Stichting met als doel:

  • Het behouden, ondersteunen en vergroten van de bekendheid van de  Magyar Nóta, de Hongaarse Zigeunermuziek in Nederland en ook in andere Europese landen;
  • Het behouden en ondersteunen van de bestaande Nederlandse gezelschappen in de Nederlandse studentensteden die deze muziek spelen en doorgeven;
  • Het bevorderen van muzieklessen voor geïnteresseerden die deze muziek willen leren spelen; Het vastleggen en documenteren van (verzamelingen van) Hongaarse Zigeunermuziek in beeld, geluid, notenschrift en andere media en deze ontsluiten voor een groot publiek en verspreiden, al dan niet via moderne media;
  • Het stimuleren van internationale (Hongaars-Nederlandse) uitwisseling ter verbreiding van de Magyar Nóta door het onderhouden van (muzikale) contacten;
  • Muzikanten uit de Zigeunergemeenschap ondersteunen door te bemiddelen in werk in de vorm van workshops en optredens in Nederland, Hongarije en andere landen.
  • Het imago van de Zigeunergemeenschap positief beïnvloeden door belangstelling te vragen voor dit mooie onderdeel van hun cultureel erfgoed.
  • Het organiseren van evenementen en concerten ter ondersteuning van bovenstaande doelstellingen.

De Stichting startte haar activiteiten met een muzikale lancering in de prachtige residentie van de Nederlandse Ambassade in Budapest op vrijdagavond 29 november 2013

Bestuur:

Maarten Bánki – Voorzitter
Willemien Gisolf – Penningmeester
Joost Hoetink – Secretaris

De bestuursleden zijn onbezoldigd.

Comité van aanbeveling:

Simon Reinink – Directeur Concertgebouw Amsterdam
Robert van Nouhuys – Oud-ambassadeur in Hongarije
Jochem van Eeghen – Voormalig directeur Prinses Christina Concours

Gajus Scheltema – Nederlands ambassadeur in Hongarije

  • KvK nummer: 59319178
  • RISN nummer: 853420208

Hier vindt u het beleidsplan van de Stichting in PDF-format: 140103 Beleidsplan Stichting Magyar Nóta

Facebook