Doneren

Culturele ANBI

De Stichting Magyar Nóta voldoet aan de voorwaarden voor een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). De stichting is in staat haar activiteiten te ontplooien door de giften van donateurs.

Direct eenmalig doneren met IDeal, creditcard of periodiek met een incassomachtiging.

U kunt uw donatie doen door het invullen van dit formulier en te klikken op ‘doneren’.

Kiest u in het eerste invulveld voor een eenmalige donatie, of een maandelijks, per kwartaal of of per jaar terugkerende donatie. U kiest zelf het bedrag. Mocht u voor een terugkerende donatie kiezen, dan kunt u dat later natuurlijk altijd stop zetten op elk door u gewenst moment. Laat ons dit dan alstublieft weten door ons een e-mail te zenden (info@magyarnota.nl).

Vul uw naam, eventueel uw bedrijfsnaam, e-mailadres en het bedrag in en klik op de betaalwijze van uw keuze.

ValutaBedrag

Doneren door overschrijving

U kunt uw donatie ook overmaken door overschrijving naar het rekeningnummer van Stichting Magyar Nóta: NL62 INGB 0006 2232 00, onder vermelding van ‘Donatie’.

Periodieke donatie en fiscaal voordeel – voor particulieren en bedrijven

Donateurs aan een culturele ANBI hebben belastingvoordeel. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Voor deze verhoging van 25% geldt een maximum van € 1.250.

Afhankelijk van uw toptarief kan uw fiscale voordeel oplopen tot 65%, omdat voor deze gift geen drempel geldt.

Bedrijven die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Schenkingsovereenkomst

Voor de mogelijkheid van doneren met gebruikmaking van fiscaal voordeel is het van belang dat dit in een overeenkomst wordt vastgelegd: de Overeenkomst periodieke gift in geld. U kunt de overeenkomst downloaden, maar wij kunnen u er op verzoek ook een toesturen.

Deze schenkingsovereenkomst kunt u invullen en per gewone post opsturen naar de penningmeester van de Stichting. Hij vult de overeenkomst aan met de ontbrekende gegevens en stuurt het deel voor de schenker aan u terug. Voor deze overeenkomst hebt u dus geen notaris meer nodig.

Betalingsvolmacht

U kunt ook een betalingsvolmacht afgeven. Uw donatie wordt dan automatisch geïncasseerd. In dat geval gebruikt u het volgende formulier en zendt dit aan de penningmeester: Betalingsvolmacht periodieke gift in geld.

Het adres van de penningmeester:
Stichting Magyar Nóta
t.a.v. Willemien Gisolf
Maliesingel 17
3581 BD Utrecht
e‐mail: info@magyarnota.nl

Mocht u vragen hebben over het sluiten van een van de overeenkomsten of doneren dan kunt u ons ook bellen op nummer 06-43128835. Bij voorbaat onze dank voor uw steun. Wij hopen dat wij met elkaar in de nabije toekomst vele malen mogen genieten van wat ons bindt: de mooie warme muziek van de Magyar Nóta.

Facebook